Vad är IPSC skytte?

Den här nya och spännande stilen av avancerad pistolskytte har sina rötter från Kalifornien ,USA, The International Practical Shooting Confederation (IPSC) , bildades i maj 1976.

Översten Jeff Cooper satt som ordförande och utnämndes därefter till den första IPSC världspresidenten. Utnämningen av precision, kraft och snabbhet som tre likvärdiga delar var det främsta målet med konferensen tillsammans med reglerna för säker vapenhantering. En författning var grundad och förbundet var fött.

I Dynamisktskytte måste de tävlande blanda precision, kraft och snabbhet " DILIGENTIA - VIS - CELERITAS " till en vinnande kombination, detta är devisen för dynamiskt skytte. Målen är av både papper och stål som faller vid träff. Mestadels sker skjutningen på kort håll, men ett fåtal mål upp mot och bortom 45 meter förekommer även det.

Det är flera mål, rörliga mål, reaktiva mål, straffbelagda icke skjutbara mål och ibland delvis täckta skjutbara mål, hinder, förflyttningar, tävlingstaktik och andra relevanta svårigheter banläggaren kan hitta på bidrar till att hålla de tävlande entusiastiska och åskådarna underhållna.

IPSC reglerna säger att stationerna skall vara realistiska och praktiska så uppmuntras omväxling för att förhindra sporten att bli alltför formaliserad och standardiserad. Som dynamiskskytt får du lära dig att på ett mycket säkert sätt handskas och förflytta dig med laddat vapen.

Säkerheten är mycket hög och skulle skytten på tävling uppträda osäkert med sitt vapen så diskvalificeras skytten och får avbryta hela tävlingen.

Sporten kom till Sverige i slutet av 70 talet och IPSC Sverige bildades 1986. 

Den 1/6 2010 blev IPSC Sverige ett godkänt skytteförbund och vi blev inskrivna i FAP 551-3 som ett licensgivande förbund.

Fn har vi i Sverige ca 80 klubbar som bedriver Dynamiskt skytte och totalt är vi ca 2300 licensierade skyttar.

stefan@ekstedt.org © Stefan Ekstedt 2013