Regler


Återbetalning av kursavgift och uttag av administrativ avgift

Elev som uteblir från kurs utan giltig anledning

      Vid återbud från grundkurs mindre än 3 veckor innan kursstart så betalas INTE kursavgiften åter och ej heller erhålls någon plats vid nästa kurstillfälle.

      Undantag för ovan regel är vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg.

      Eleven kan själv föreslå någon annan lämplig person som kan ta dennes betalda plats. Dock skall denne person godkännas av kursledningen.

 

Elev som uteblir från kurs med giltig anledning

      Uteblir elev från kurs minst 3 veckor innan kursstart eller med anledning av sjukdom så kan eleven välja antingen att låta kursavgiften vara innestående och få en garanterad plats vid nästa kurstillfälle eller att återfå kursavgiften.

      Har kursledningen köpt ammunition till eleven så förvars den till nästa kurstillfälle (dock längst i 6 månader från kursdatum). Eventuella kostnader för ammunition tas av inbetald kursavgift.

 

Avskilja elev

      Kursledningen kan utan motivering neka elev att gå utbildningen och eleven får då tillbaka kursavgiften.

      En administrativ avgift på 200 kr tas ut för all återbetalning av kurs avgifter.

 

Anmälan Grundkurs

 

Frågor

Har du frågor om kursen kan du även ringa till mig på 070-578 07 96.

stefan@ekstedt.org © Stefan Ekstedt 2013