Artikel från Vapentidningen nr: 4/2004 
Text: Erland Gunnarsson/ Skribent Vapentidningen 
Grundkurs för tävlingslicens 


Ytterligare ett led i strävandet att skapa säkra skyttar är att alla skyttar måste genomgå en obligatorisk grundkurs i dynamiskt skytte för att kunna tävla i disciplinen. Om man klarar kursen får man en av examinatorn underskriven tävlingslicensansökan som man sen skickar till förbundet. Om det inte finns några formella hinder får man sedan en tävlingslicens vilket ger en behörighet att delta på olika tävlingar runtom i landet.

 

Det ställs också ett krav på att man är ansluten till en pistolskytteklubb som har dynamiskt skytte i sin verksamhet. För min egen del har jag gått en grundkurs som anordnas av Stefan Ekstedt och Johan Hansen för skyttar från Stockholmsområdet. Stefan jobbar till vardags hos polisen som vapeninstruktör och har skjutit dynamiskt sedan början av 1990- talet. Johan Hansen har sedan länge tillhört gräddan av våra dynamiska skyttar och har ett flertal SM medaljer och topplaceringar på EM, han har även placerat sig på 13 plats vid VM.  

Kursen är uppbyggd som en helgkurs med både praktiska och teoretiska moment. Som förberedelse för det teoretiska prov som alla ska skiva får man regelboken "Principer och regler för praktiskt skytte" hemskickad för självstudier. Teoridelen fokuserar framförallt på reglerna om säkerheten och det följer med ett diagnostiskt prov för kontroll om man har tillägnat sig kunskaperna. Regelboken är bra och tydligt uppbyggd och har tydliga kapitelindelningar. 

Om man följer läsanvisningarna vilka rekommenderar ungefär 15 timmars självstudier kommer man inte att stöta på några oöverstigliga problem med teoriprovet.  

Blandad kompott 


Kursgruppen bestod av ett tiotal personer med blandade erfarenheter av pistolskytte, alltifrån rena nybörjare till poliser med flera tjänsteår fanns representerade bland deltagarna vilket ställer höga krav på instruktörerna. Att både kunna ge en erfaren pistolskytt handledning samtidigt som man lär nybörjaren bredvid hur sikte och korn fungerar är inte helt lätt. 

Stefan och Johan klarade detta galant, något som visar på både erfarenhet och pedagogisk talang. Min egen erfarenhet av pistolskytte är relativt begränsad med ungefär ett års nationellt skytte och viss utbildning under värnplikten vilket placerade mig kunskapsmässigt ungefär mitt i gruppen.

 

Efter att ha skrivit teoriprovet skedde en kort genomgång av hur utrustningen med hölster bälte och magasinshållare skall sitta och hur vapnet ska bäras. När samtliga elever var försedda med vapen och skyddsutrustning började torrträning av momenten ladda och patron ur. Dessa moment är några av de mest grundläggande för att skapa en säker dynamisk skytt och det hela drillades ordentligt tills det satt i ryggmärgen på alla. När väl den grundläggande säkerheten var avklarad så fick vi en genomgång av lämplig skjutställning och hur greppet runt pistolkolven ska se ut. Det gäller att inte slarva med dessa saker, om man vill kunna skjuta snabbt och träffa gäller det att ha en skjutställning som medger snabb målväxling samtidigt som man står stabilt. Greppet runt pistolen är avgörande för att kunna skjuta snabbt och träffa med grovkalibriga vapen, ett stadigt grepp förhindrar att pistolen vrider sig under skyttet och minskar effekten av rekylen.

 

Vi tränade även hur drag från hölster ska gå till för att snabbt kunna avlossa det första skottet. 

Det sker också en ordentlig genomgång av hur man beter sig på skjutstationen vad det gäller kommandon och hur rutinerna fungerar vid skyttet. All vapenhantering utanför skjutstationen sker i en säkerhetszon. I säkerhetszonen kan man ordna med sin utrustning och öva torrdrag. Skarp ammunition är dock förbjuden i säkerhetszonen och all hantering av denna ska ske på annan plats. 

Reglerna för vapenhanteringen är mycket hårda och bryter en skytt mot dessa kommer han att diskvalificeras från tävlingen.

 

Vi fick också förklarat hur timern som mäter tiden fungerar. Dags att skjuta! 
Efter att ha matats med en saftig dos teori och torrträning var det äntligen dags att få skjuta. De första övningarna genomfördes på kort avstånd och syftade till att hitta A zonen på tavlan utan tidspress. Under skyttets gång korrigerades hela tiden felaktigheter i skjutställning och grepp, regelbundna avbrott gjordes också för undervisning av tekniska moment som magasinsbyte och eldavbrott.

 

Övningarna varierade stort och innefattade allt från skytte med svag hand och målväxling med magasin och ställningsbyte. Framförallt skytte med en hand gav intressanta kunskaper om hur rekylupptagningen fungerar beroende på hur vapnet vinklas. 
Även övningar med skytte bakom skydd genomfördes vilket snabbt visade att vighet och koordination avsevärt minskar risken för blåmärken och skrubbsår. Undertecknad visade sig ha brister på dessa områden varför armbågen intog en blålila ton när intagande av liggande skjutställning övades på det allt annat än mjuka trägolvet. En räd i källaren efter de gamla skateboardskydden står på listan om dylika aktiviteter ska genomföras igen.

 

Skyttet fortsatte efter en välbehövlig lunchpaus och fortsatte under eftermiddagen med olika skjutövningar på avstånd från fem till femton meter. 

Den andra kursdagen inleddes med en genomgång av teoriprovet som vi skrev dagen innan med kommentarer och frågor. Väl tillbaka ute på skjutbanan inleddes övningarna med en kortare repetition av vad vi lärt oss dagen innan och det gavs också värdefull information om hur man förbereder sig inför tävling både vad det gäller utrustning och mental inställning. Dagen fortsatte i rasande tempo med övningar som magasinsbyte under förflyttning och ytterligare finputsning av skjutställningar och rörelsemönster. Kursen avslutades med en genomgång och utvärdering av vad vi gjort under de två dagarna. Alla deltagare fick en personlig feedback och det delades ut diplom och intyg till alla. Det samstämmiga intrycket från gruppen var att kursen hade varit mycket lärorik. Sammanfattning 
De två kursdagarna gick fort vilket brukar vara fallet när man har roligt. I jämförelse med andra civila och militära skjututbildningar jag har genomgått kan det konstateras att Stefan och Johan har lagt upp kursen på ett föredömligt sätt. 

Betyget för kursen blir därför utan tvekan mycket högt, framförallt har man satt säkerheten i första rummet vilket gör att man lever upp till målsättningen att skapa säkra skyttar.

 

Utbildningen har också varit en pedagogisk fullträff där man har blandat teori med praktik på ett bra sätt. Övningarna har också varit utformade så att både nybörjaren och den erfarne skytten har kunnat få utbyte av kursen. 

Det ska tilläggas att man inte blir en komplett Dynamisk skytt för att man har gått en grundkurs, det man framför allt lär sig och grundlägger är vapenhantering och säkerhetstänkande. Själva skjutskickligheten måste istället komma från träning och erfarenheten kommer att öka ju mer man tävlar.  

Till skyttar som vill uppleva säkert snabbt och roligt skytte kan jag utan tvivel rekommendera en grundkurs i dynamiskt skytte.  

-------------------------------------------------------------  

Delar av artikeln från Vapentidningen nr 4/2004 har publicerats efter samråd men Erland Gunnarsson som var elev vid en grundkurs som genomfördes våren 2004.

stefan@ekstedt.org © Stefan Ekstedt 2013